sản phẩm

Làm thế nào để bùn ra khỏi cọc khoan nhồi? Đây là một bài toán khó thi công khoan cọc nhồi. Chương trình xử lý bùn cọc khoan nhồi truyền thống là: trong quá trình khoan, sử dụng sàng lọc, bùn trong sỏi nhỏ, cát và các hạt rắn khác để tách, bùn đóng cọc xả xuống một bồn rửa, hai bồn rửa đến ba bể bơi, đầy lượng mưa. Trong quá trình thi công, phải sử dụng máy xúc kịp thời để thu dọn bể chìm, bể hai chìm, bể ba, thu dọn phần chìm vào bể bốc hơi, cho đến khi nước tự nhiên đóng rắn, vận chuyển đến bãi chứa hoặc đóng cặn. Loại xử lý bùn này, đối với một đống nhỏ hầu như không khả thi. Nếu số lượng cọc cho một số lượng lớn bùn rất lớn thì không áp dụng cách xử lý bùn này.


Thời gian đăng: Tháng 4-13-2020